تبلیغات
love love - تحلیل فلسفس یک زن از مرد! انسانها دو نوع هستند:
 

تحلیل فلسفس یک زن از مرد! انسانها دو نوع هستند:

نویسنده: علیرضا

تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1389

 

 انسانها دو نوع هستند:                        
یا مذکر هستند و یا مونث
انسانهای مذکر دو نوع هستند:                  

یا مرد هستند و یا نامرد
انسانهای مذکر مرد دو نوع هستند:
یا زن ذلیل هستند و یا حرف حرف خودشان است
انسانهای مذکر، مردهایی که زن ذلیل هستند که دیگر مرد نیستند، چون مرد وقتی مرد است که تن به ذلت ندهد و چه ذلتی بالاتر از زن ذلیلی؛ پس آنها هم نامردند.
انسانهای مذکر، مردهایی که حرف حرف خودشان است هم که دیگر مرد نیستند، چون مرد وقتی مرد است که مردانگی و مروت و احساسات داشته باشد و فقط خودش را نبیند؛ پس آنها هم نامردند.

نتیجه نهایی:همه مردان نامردندتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net كلیك كنید

 

() نظرات